Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Konfiguracja
Zdalny modułowy układ sterujący do pracy równoległej (główny panel sterujący do pierwszych 2 agregatów prądotwórczych i opcjonalny dodatkowy wyłącznik, oddzielne podłączane panele sterujące do kolejnych maksymalnie 8 agregatów prądotwórczych, element sterujący pracą równoległą układu i sterowanie rozdziałem)
Zdalny modułowy układ sterujący do pracy równoległej (główny panel sterujący do pierwszych 2 agregatów prądotwórczych i opcjonalny dodatkowy wyłącznik, oddzielne podłączane panele sterujące do kolejnych maksymalnie 8 agregatów prądotwórczych, element sterujący pracą równoległą układu i sterowanie rozdziałem)
Tryby pracy
Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym, praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu)
Awaryjne rezerwowe źródło zasilania z nadmiarowym sterowaniem głównym, praca równoległa układu, praca w godzinach szczytu i zamknięte przełączanie mocy generatora (za pomocą opcjonalnego panelu sterującego układu)
Zastosowanie
LV i MV (208 V–27 kV)
LV i MV (208 V–27 kV)

Dane techniczne produktu Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Podsumowanie techniczne

Urządzenia zabezpieczające generator

Urządzenia zabezpieczające układ

Parametry środowiskowe

Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Wyposażenie standardowe

Szybki przełącznik trybu automatycznego

  • Pozwala użytkownikowi przywrócić tryb automatyczny systemu w przypadku usterki ekranu dotykowego

Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Wyposażenie dodatkowe

Panel sterujący generatora (obsługuje 3–10 zespołów prądotwórczych)

  • Ze wskaźnikami ustawienia odłącznika i przełącznikiem sterowania bezpiecznika automatycznego

Panel sterujący układu (do obsługi pracy równoległej i sterowania układem)

  • Z przełącznikiem blokady wyłączenia układu oraz wskaźnikami ustawienia odłącznika i przełącznikiem sterowania bezpiecznika automatycznego

Osprzęt dodatkowy 25 urządzeń

  • Zapewnia dodatkową ochronę indywidualnej synchronizacji

Interfejs tabeli danych

  • Przystosowuje interfejs do systemu zarządzania budynkiem

Sterowanie priorytetami obciążenia generatora

  • Funkcja automatycznego porządkowania priorytetów wykorzystuje modulację liczby zespołów prądotwórczych online do sterowania procentową wartością obciążenia poszczególnych urządzeń, obniżania zużycia paliwa i utrzymywania odpowiedniej rezerwy mocy

Zobacz, jak Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Sterowanie pracą równoległą i integracją silników (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Zobacz więcej ofert